Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Skontrolujte si bezpečnosť liekov cez aplikáciu

Už aj pacienti na Slovensku si budú môcť overiť, či kombinácie liekov, ktoré užívajú, sú pre ich zdravie bezpečné. Aplikáciu v priebehu júla bezplatne spúšťa Slovenská lekárnická komora.

Doteraz mohli skontrolovať možné vzájomné pôsobenie liekov, tzv. interakcie, najmä lekári a lekárnici prostredníctvom zapojenia sa do online elektronických nástrojov niektorých zdravotných poisťovní.  Tie nielenže upozornili na potenciálny vznik nežiaducich účinkov súčasne užívaných liekov, ale umožňovali  v reálnom čase vidieť kompletnú liekovú knižku, a teda všetky lieky, ktoré pacient užíva.

Lieky na seba naozaj pôsobia. Môžu ovplyvniť úspešnosť liečby, ale aj ohroziť zdravie pacienta. Aplikácia preto prinesie možnosť overiť si, či kombinácia konkrétnych liekov môže vyvolať problémy, alebo nie, zároveň odhalí, či pacient neužíva duplicitné lieky.  Pacienti ju po jej spustení, v polovici júla 2017, nájdu na stránke www.interakcieliekov.sk.