Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Ako bude vyzerať naše elektronické zdravotníctvo?

Prídeme k lekárovi, vyšetrí nás a údaje o našej chorobe a predpísaných liekoch zapíše do počítača. Z ambulancie odchádzame bez papierovej lekárskej správy, aj bez papierového predpisu na lieky. Takto by od budúceho roku malo na Slovensku v praxi fungovať  elektronické zdravotníctvo, ktoré sa už roky pripravuje.

Informáciu o chorobe budeme mať pre ďalších lekárov, ktorých navštívime, k dispozícii v elektronickej zdravotnej knižke. Do tej, samozrejme, budeme mať prístup aj my, a to cez elektronický národný portál. Lieky v lekárni nám vydajú len na základe predloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo preukazu poistenca. Rovnako to bude fungovať aj vo výdajniach zdravotníckych pomôcok.

Elektronické predpisy na lieky však už nie sú výnimočnými ani v súčasnosti, niektoré zdravotné poisťovne ich už zaviedli do praxe u viacerých lekárov. Šetria totiž prírodu aj peniaze, a čo je najdôležitejšie, uľahčujú život nám, pacientom. Ochraňujú aj naše zdravie. Lekári majú vďaka elektronizácii lepší prehľad o našich diagnózach, ale aj o liekoch, ktoré užívame. Tie si ako pacienti nemusíme vždy presne pamätať, stáva sa preto, že nakoniec  užívame aj lieky, ktoré by sa naraz užívať nemali, sú v kontraindikácii. Prípadné nám lekári predpíšu podobné lieky, niektoré tak užívame zbytočne. Dávky liečiva tiež takto môžu nakoniec prekročiť odporúčané množstvá.


Zdravotníctvo má fungovať elektronicky už od januára 2018, v súčasnosti sa testuje, odborníci teda vychytávajú prípadné chyby v spomínanom elektronickom systéme. Ako to bude fungovať v praxi? Od budúceho roka lekári v ambulanciách a nemocniciach budú musieť povinne naše zdravotné údaje z lekárskych správ zapisovať do elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti je k systému ezdravie pripojených necelých 400 ambulancií, od nového roka by to však malo byť asi 70 až 80 percent z asi 10000 ambulancií na Slovensku. Pripojených je už aj vyše 20 nemocníc a polikliník, ďalších 235 nemocníc a polikliník je podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií v procese pripojenia. Nemocnice by už od budúceho roka mali všetky údaje zapisovať elektronicky.

Čo nám elektronické zdravotníctvo prinesie? Lekári, nemocnice, laboratóriá a lekárne budú medzi sebou vedieť efektívnejšie komunikovať. My, pacienti, zase nebudeme musieť dávať pozor na to, aby sme nestratili predpis na lieky či odporúčanie na vyšetrenie k špecialistovi. Elektronické budú totiž nielen predpisy na lieky, ale aj výmenné lístky. Komu však viac vyhovuje ich papierová forma, nemusí mať obavy, stále budeme mať možnosť požiadať svojho lekára, aby nám dal lekársku správu, výmenný lístok alebo recept na lieky aj v papierovej podobe. Vďaka elektronizácii by sme my, pacienti, nemuseli viac podstupovať napríklad duplicitné vyšetrenia, čo sa v súčasnosti stáva.  

Čo bude zapísané v našej novej elektronickej knižke? Okrem základného chorobopisu, tam budú najdôležitejšie život zachraňujúce údaje. Pôjde o tzv. pacientsky sumár. Lekár tu nájde napríklad upozornenia o našich závažných diagnózach, alergiách či liekovú anamnézu, teda informácie o liekoch, ktoré užívame. Dôležité údaje nám do knižky môže zapísať všeobecný lekár, aj špecialista.

Aj doplnkové zdravotné záznamy

V elektronickej zdravotnej knižke občana budeme mať aj doplnkové zdravotné záznamy. Ide o krvnú skupinu a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne antropometrické údaje, invaliditu a sociálnu anamnézu. Prístup k nim budú mať naši ošetrujúci lekári, k vybraným údajom sa dostanú aj sestry. Samozrejme, vždy so súhlasom nás, pacientov.