Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Do elektronickej zdravotnej knižky sa môžu dostať aj pacienti

V novom roku sa na Slovensku konečne spustilo elektronické zdravotníctvo. Pacientovi prinesie viaceré benefity, pritom mu z neho nevyplývajú žiadne povinnosti. Lekárom umožní mať prehľad, aké vyšetrenia pacient absolvoval, akými ochoreniami trpí a aké lieky mu boli jednotlivými lekármi – špecialistami predpísané. Informácie budú ihneď zdieľané, čo je veľkou výhodou. Zamedzí sa tak duplicitnej preskripcii, predávkovaniu či pomôže pri eliminovaní vzniku nežiaducich liekových interakcií. 

S príchodom nového roka sme sa dočkali spustenia slovenského elektronického zdravotníctva. Po rokoch, keď sa o ňom len hovorilo, je to dobrá správa. A hoci elektronické zdravotníctvo nabieha postupne, predpokladá sa, že ho časom bude využívať čoraz viac lekárov či zariadení. Namiesto množstva papierov tak pacient bude mať záznamy z vyšetrení od rôznych lekárov alebo prepúšťacie správy uložené vo svojej elektronickej zdravotnej knižke.  

Žiadne povinnosti pre pacienta

Pacientovi pritom nevyplývajú žiadne povinnosti. Ošetrený bude tak, ako doteraz. Zdravotnú dokumentáciu však bude mať v elektronickej podobe. Ak by pacient mal záujem aj o klasický papierový záznam,  lekára  oň môže požiadať.

Elektronické zdravotníctvo bude môcť plne využívať pacient s občianskym preukazom (OP) s eID.  V prípade, že pacient nevlastní OP s eID, eZdravie môže používať len v obmedzenom režime.

Pokiaľ má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), lekár, ktorému udelí súhlas, sa dostane k jeho kompletnej zdravotnej dokumentácii. Pacient si teda nebude musieť pamätať všetky ochorenia, na aké lieči, ktoré vyšetrenia zabsolvoval, čo mu z nich vyšlo, či aké lieky mu predpísal iný lekár. Zároveň mu lekár môže vytvoriť aj elektronický výmenný lístok. V lekárni tiež nebude potrebovať klasický papierový recept. Postačí  len spomínaný občiansky preukaz s eID a vyjadrenie súhlasu, že môžu vstúpiť do jeho elektronickej liekovej knižky.

Pokiaľ však pacient nevlastní občiansky preukaz s eID, na svoju identifikáciu v ambulancii používa doterajší preukaz poistenca a svoje rodné číslo. K jeho kompletným zdravotným záznamom sa v tomto prípade dostane iba všeobecný lekár pacienta, okrem záznamov od psychiatra. Iný lekár -  špecialista do nich bude môcť len zapisovať svoje správy.

Ako si môžem pozrieť svoju zdravotnú dokumentáciu?

Pacient, ktorý si chce prezrieť svoju zdravotnú dokumentáciu, musí vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom, eID. Takisto čítačku, musí mať stiahnutý potrebný softvér z portálu www.slovensko.sk. Pre zobrazenie je potrebný aktuálny (nový) certifikát, vydávaný MV SR po 2.11.2017.

Pacient sa prihlasuje cez Národný portál zdravia (www.npz.sk, záložka vpravo – Moja Zdravotná knižka).Tam si môže pozrieť elektronickú zdravotnú knižku, obsahujúcu správy z jednotlivých vyšetrení a elektronickú liekovú knižku, kde sú zaznačené jeho predpísané lieky.

Ako budú identifikovať detských pacientov do 15 rokov či seniorov s občianskymi preukazmi s neobmedzenou platnosťou?

Podľa vyjadrenia šéfa Národného centra zdravotníckych informácií, existuje dohoda, že deťom do 15 rokov  bude ministerstvo vnútra vydávať občianske preukazy, ktoré budú slúžiť len na tento účel.

Zostáva ešte doriešiť, ako budú identifikovať starších občanov, ktorí majú svoj občiansky preukaz s neobmedzenou platnosťou.  Prechodné obdobie pritom potrvá do roku 2021.

Vynárajú sa aj otázky, či nemôže dôjsť k zneužitiu údajov o pacientovi, keďže prístup k jeho dokumentácii bude mať viac zdravotníkov.  Vzhľadom na to, že zdravotnícky pracovník je viazaný mlčanlivosťou (§ 80 odsek 2 zákona č. 578/2004 Z. z.), takéto obavy sú neopodstatnené. Obsah tejto povinnosti sa vzťahuje  na ochranu základných osobných údajov pacienta, stanovenie diagnóz, priebeh liečby a dosiahnutých výsledkov. Zákon presne stanovuje aj okruh osôb, ktoré môžu zdravotníckeho pracovníka zbaviť mlčanlivosti. Zákonom stanovenú mlčanlivosť môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Máte ďalšie otázky? Na tie najčastejšie odpovedá priamo Národný portál zdravia.

Ďalšie informácie o elektronickom zdravotníctve nájdete aj tu.