Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

S nesprávnou kombináciou liekov sa stretla takmer polovica pacientov

Čím väčší počet liekov užívate, tým väčší pozor by ste si mali dávať na ich vzájomné kombinovanie. Ako ukázal náš prieskum, až 44 % pacientov sa dozvedelo, že súbežné užitie práve ich liekov môže vyvolať nežiaduce účinky. Na rizikovú kombináciu liekov ich upozornil lekár, no dohľadali si ju aj sami v príbalovom letáku či na internete.

 

Chronickí pacienti si uvedomujú význam bezpečnosti svojej liečby a zaujímajú sa o ňu. Potvrdzuje to prieskum agentúry 2muse realizovaný koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 606 respondentov. Informáciu o tom, že súbežné užitie ich liekov môže viesť k vzniku nežiaducich účinkov, si až v 41 % prípadov dohľadali pacienti sami v príbalovom letáku. Každú piatu nevhodnú kombináciu liekov odhalili vďaka internetu.

„K užívaniu rizikovej kombinácie liekov by dochádzať nemalo, prax je, žiaľ, iná,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Ako dodáva, problém vidí v nedostatočnom zapojení lekárov do systému ezdravia a v komunikácii medzi pacientom a lekárom. Pacienti v prieskume uviedli, že len polovica ich lekárov nezapojených do ezdravia sa zvyčajne pýta na lieky, ktoré im predpísal iný lekár.

Zároveň však aj samotní pacienti pripúšťajú, že nie vždy sami o liekoch lekára informujú. Užívanie iných predpísaných liekov uvedie vždy pri návšteve ambulancie polovica pacientov, voľnopredajných už len štvrtina.

Národný informačný zdravotnícky systém umožňuje kontrolu liekových interakcií už pri ich predpisovaní. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) aj aktuálna situácia zapríčinená ochorením COVID-19 prispela k zvýšeniu počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do ezdravia na vyše 80 %. Celkovo je tak v systéme 100 % nemocníc a lekární, takmer 80 % všeobecných lekárov a 45 % špecialistov. „Pacient by mal pri návšteve lekára pamätať na to, že lekár, najmä ak nie je zapojený do systému ezdravie, nemusí mať informácie o jeho liečbe u iného špecialistu. V prípade voľnopredajných liekov už vôbec nie,“ upozorňuje Lévyová.

Nie každá interakcia liekov musí byť riziková, niektoré sú dokonca v liečbe žiaduce. Takto nastavená liečba však musí prebiehať výlučne pod dohľadom lekára a pacient o nej musí byť informovaný. „V prípade, že pacienta niekto upozorní alebo sám príde na to, že jeho lieky sa vzájomne ovplyvňujú v účinku, je dôležité, aby sa o ďalšom postupe poradil so svojim lekárom alebo lekárnikom,“ hovorí Lévyová. Podľa prieskumu tak pri zistení o nevhodnej kombinácii svojich liekov urobilo viac ako 80 % pacientov. Každý jedenásty, aj napriek upozorneniu, užíval svoje lieky tak, ako mu ich predpísal lekár, každý dvanásty ich dokonca odmietol užívať bez toho, aby o tom informoval svojho lekára.


Zdroj: prieskum agentúry 2muse pre projekt Lieky s rozumom, december 2019  
Foto: pixabay.com