Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Opakovaný e-recept, pomocník pre pacientov s chronickým ochorením

Opakovaným návštevám lekára sa pri chronickom ochorení pacient sotva vyhne. Neraz pritom musí zavítať do ordinácie svojho lekára „len“ kvôli receptu na lieky. Ušetriť čas lekárovi aj pacientovi môže tzv. opakovaný e-recept.

Ak pacient potrebuje ďalšie balenie svojich pravidelne užívaných liekov a jeho zdravotný stav nevyžaduje návštevu ambulancie, môže mu jeho ošetrujúci lekár vystaviť opakovaný e-recept. Ten však nie je možné vystaviť na akýkoľvek liek či zdravotnícku pomôcku. Napríklad pri antibiotikách či psychotropných a omamných látkach je takéto predpisovanie zakázané. Zoznam liekov, ktoré je možné predpísať na opakovaný e-recept upravuje príloha č. 1 k vyhláške č. 264/2019 Z.z. a zoznam zdravotníckych pomôcok príloha č. 1 k vyhláške č. 263/2019 Z.z.

Opakovaný e-recept sa oproti tomu klasickému líši aj v dobe platnosti, ktorá môže byť až 12 mesiacov. Znamená to, že elektronický recept sa vygeneruje v systéme automaticky, a to v lehote, ktorú stanoví lekár. Pacient tak namiesto k lekárovi, môže zavítať priamo do lekárne, kde si jednoducho vyzdvihne ďalšie balenie svojho lieku. V prípade, že pacient zabudne, kedy si môže vyzdvihnúť ďalšie balenie svojich liekov, môže sa na túto informáciu opýtať v ktorejkoľvek lekárni. Pokiaľ vyprší platnosť opakovaného e-receptu, je potrebné kontaktovať lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, teda či vystaví nový opakovaný e-recept alebo pacienta objedná na kontrolné vyšetrenie.

Ako funguje predpis opakovaného e-receptu?

  1. Lekár posúdi zdravotný stav pacienta a rozhodne, či je vhodné predpísať opakovaný e-recept, a teda sa pacient zaobíde len s predpísanou liečbou bez potreby návštevy jeho ordinácie.
  2. Vystaví pacientovi e-recept na jeho liek, kde predpíše presnú dávku liekov, ktorú si pacient bude môcť vybrať v rámci jednej návštevy lekárne.
  3. Určí platnosť e-receptu, ktorá môže byť až 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia.
  4. Stanoví lehotu medzi dvoma výbermi lieku, ktorá môže byť maximálne 3 mesiace, teda napríklad že si pacient môže svoje lieky vyzdvihnúť v lekárni o 30 dní od jeho posledného výberu.
  5. Určí počet možných výberov na opakovaný e-recept, teda napríklad, že si liek môže pacient vybrať 2-krát a viac.

Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu či nejasnostiach je potrebné obrátiť sa bezodkladne na ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Zdroj:
Slovenská lekárnická komora (SLeK)
www.slov-lex.sk   
www.ezdravotnictvo.sk/sk/erecept