Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Výber svojich liekov zbytočne neodkladajte. Aj e-recept má obmedzenú platnosť!

Aj pri elektronickom recepte platí, že liek vám môže predpísať len váš lekár. Rozdiel je však v tom, že kvôli receptu už nemusíte merať cestu k lekárovi, stačí, ak zájdete do najbližšej lekárne. Pokiaľ teda lekár usúdi, že návšteva jeho ordinácie nie je potrebná, predpíše vám liek elektronicky. Následne vám ho vydajú v ktorejkoľvek lekárni po predložení preukazu poistenca alebo občianskeho preukazu s elektronickým podpisom. Musíte tak však urobiť do určitej doby, kým platnosť e-receptu nevyprší.

Prečo je e-recept lepší než jeho papierový predchodca?

E-recept nešetrí len váš čas a čas vášho lekára, ale aj zvyšuje bezpečnosť vašej liečby. Táto služba totiž umožňuje lekárovi vidieť históriu vašej liečby, lieky, ktoré aktuálne užívate a zabraňuje duplicitnému predpisovaniu liekov, teda liekov s rovnakou účinnou látkou. Systém lekára ešte pred samotných odoslaním e-receptu upozorní, že daný liek vám už bol predpísaný.

E-recept odosiela lekár do Národného zdravotníckeho informačného systému (NCZI), do ktorého sú pripojené aj lekárne, a na základe dostupných záznamov vám váš liek vydajú. V lekárni majú vďaka pripojeniu do systému možnosť vidieť všetky vaše predpísané lieky. Pre lekárnika ide pritom o hodnotné informácie, najmä v prípade, že si plánujete v lekárni zakúpiť aj iné voľnopredajné lieky či výživové doplnky. Prehľad vašich liekov umožní lekárnikovi odporučiť vám tú najideálnejšiu kombináciu liekov bez toho, aby nastali neželané interakcie, teda vedľajšie účinky vyplývajúce z nesprávnej kombinácie liekov. Ak si neželáte, aby mal lekárnik prístup k týmto záznamom, môžete lekára požiadať aj o vydanie papierového receptu. Elektronický a papierový recept ale musia byť totožné, v opačnom prípade vám môže lekárnik odmietnuť liek vydať.

Prechodné obdobie, kedy sa môžu používať obe formy receptov, papierový aj elektronický, bude trvať do začiatku roka 2022. Po tomto termíne papierové recepty úplne zaniknú.


Pozor! Platnosť e-receptu je obmedzená

Výber lieku netreba zbytočne odkladať. Podobne ako pri klasických papierových receptoch, aj tie elektronické majú svoju platnosť, a to:

  • 24 hodín na recepty vystavené na pohotovosti
  • 3 dni na recepty na antibiotiká a chemoterapeutiká
  • 5 dní na recepty na lieky s obsahom omamných a psychotropných látok
  • 7 dní na štandardné recepty, teda na väčšinu klasických liekov

Po uplynutí platnosti e-recept zo systému zmizne a predpísané lieky si viac nebudete môcť v lekárni vybrať. Lekárnik vás nebude vedieť informovať ani o obsahu daného e-receptu, teda napr. aký liek vám bol predpísaný, kto vám ho predpísal, či aké dávkovanie vám lekár odporučil. Nezostane vám teda iné, než sa opätovne obrátiť na svojho lekára s požiadavkou o vystavenie nového e-receptu.


Zdroj:
prieskum agentúry 2muse pre projekt Lieky s rozumom, február 2020  
Slovenská lekárnická komora (SLeK)
www.ezdravotnictvo.sk/sk/erecept