Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Deti spontánne neliečte liekmi, ktoré boli predpísané vám

Pre mnohých z vás tieto informácie nie sú nové, no radšej ich zopakujeme. Pri liečbe detí zásadne neexperimentujte a nedávajte im užívať lieky, ktoré sú určené pre vás, len v nižšej dávke. Takýmto konaním by ste svojmu vlastnému dieťaťu mohli viac ublížiť, ako pomôcť. Liečbu dieťaťa zverte do rúk pediatra, teda detského lekára, alebo detského špecialistu.

Dieťa nie je len zmenšený dospelý, na liečbu môže reagovať odlišne ako my. Pri nastavení liečby je dôležitý aj vek, či vývojové obdobie dieťaťa. Organizmus dieťaťa rýchlo rastie a vyvíja sa. Konkrétny liek sa potom môže inak vstrebávať, distribuovať alebo vylučovať u predčasne narodeného dieťaťa, inak u novorodenca, školáka či puberťáka. Všetci dobre vieme, že dieťa v určitých obdobiach svojho vývoja veľmi rýchlo rastie, každé jedno je pritom osobité. Môže mať napríklad inú hmotnosť či výšku, ako jeho rovesníci. I keď lieky určené pre deti majú v príbalovom letáku uvedené odporúčacie dávkovacie schémy, a teda aké množstvo lieku je v danom veku vhodné pre dieťa, každé dieťa môže rozdielne reagovať na prítomné liečivo v organizme.

Z tohto dôvodu prenechajte liečenie vášho dieťaťa na odborníka, ktorý prispôsobí dávkovanie lieku práve vzrastu dieťaťa, obdobiu jeho vývoja. Lekár má predsa len dostatok skúseností, neustále sa vzdeláva a zohľadňuje najnovšie poznatky aj pri liečbe vášho dieťaťa. Ak vaše dieťa trpí chronickým ochorením, túto skutočnosť nezabudnite spomenúť. Pokiaľ kupujete pre svoje dieťa voľnopredajné lieky v lekárni, poraďte sa s lekárnikom.

Užívanie off-label liekov

Čítate si príbalový leták k lieku? Niekedy sa v ňom nachádza informácia, že užívanie daného lieku sa pri deťoch neodporúča. Váš detský lekár alebo špecialista mu ho však predpísal. Čo s tým? Skôr než liek svojmu dieťaťu razantne odmietnete dávať, zachovajte pokoj. Táto informácia sa nachádza pri mnohých liekoch. Chýbajú totiž klinické štúdie, realizované na deťoch, preto výrobca uvedie túto informáciu. Testovanie liekov sa deťoch je totiž v spoločnosti skôr vnímané za neetické. Zároveň však chceme, aby naše deti boli liečené liekmi, ktoré sú bezpečné, aj účinné.

Niekedy majú lekári naozaj ťažkú situáciu. Musia rozhodnúť a predpísať užívanie lieku, ktorý nie je odporúčaný deťom, ale nemajú na výber, ak dieťaťu chcú pomôcť. Takzvané off-label užívanie liekov v prípade detskej populácie pritom vôbec nie je ojedinelé.  Pojem off-label znamená, že liek je užívaný aj mimo indikácie, na akú bol schválený. Napríklad daný liek bol schválený pre dospelých, no predpíšu ho aj deťom. Sú však aj také lieky, ktoré sú kontraindikované pre podanie deťom do určitého veku, teda sa im vyslovene neodporúčajú podávať, pretože spôsobujú nežiaduce vedľajšie účinky.

Rady pre rodičov

Nedávajte dieťaťu hocijaký liek, ktorý bol určený pre vás.

Nedávajte dieťaťu automaticky liek, ktorý dostal jeho súrodenec, aj keby mali obe deti rovnaké príznaky. Každé vaše dieťa je osobité, poraďte sa preto s detským lekárom.

Dodržiavajte liečbu tak, ako ju naordinoval lekár. Pýtajte sa už v ambulancii, kedy má dieťa liek užiť, či pred jedlom alebo až po ňom, s čím ho najlepšie zapíjať.

Pokiaľ je dieťa chronický pacient a pravidelne užíva lieky, pýtajte sa v lekárni, či nový liek s už užívanými liečivami nevytvára nežiaduce interakcie. Spomeňte pred farmaceutom všetky lieky a vitamíny, ktoré dieťa v súčasnosti užíva.

Ak dieťa užíva liek v tekutej forme, v suspenzii, pred každým použitím liek pretrepte.

V prípade, ak má dieťa nežiaduce vedľajšie účinky, konzultujte jeho stav čo možno najskôr s ošetrujúcim lekárom.


Foto: pixabay.com