Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Podporovatelia

Ďakujeme našim partnerom za ich podporu, ako aj prispenie odbornými názormi do diskusie o nastavení rozumnej spotreby liekov na Slovensku.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.

Hlavní partneri


Podporovatelia

Odborní partneri