Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Kontakt

Chcete sa spýtať na projekt Lieky s rozumom? 

Napíšte nám na: zodpovedny@liekysrozumom.sk

Autor projektu:


Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Prešovská 39
821 08 Bratislava II
www.aopp.sk
www.facebook.com/aoppsr

Helena Valčeková, sekretariát AOPP
Telefón: 0910 904 634
Pracovné dni od 8:00 - 16:00 hod.
Email: aopp@aopp.sk 

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk