Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Takmer polovica pacientov sa lekára nikdy neopýtala na počet užívaných liekov

Až 42 % pacientov sa na svojho lekára nikdy neobrátilo s otázkou, či je potrebné, aby užívali také množstvo predpísaných liekov. Ako ukázal prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR vzdeláva verejnosť o rozumnej spotrebe liekov, postoj pacientov k predpísanej liečbe je do veľkej miery pasívny.

 

Počet užívaných liekov nepovažujú pacienti za rizikový a väčšina z nich nad ním ani neuvažuje. Potvrdzuje to prieskum agentúry 2muse realizovaný koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 606 respondentov. Chronickí pacienti v ňom uviedli, že v 36 % prípadov im nenapadlo opýtať sa svojho lekára na počet liekov, v 23 % bola pre nich prvoradá účinnosť liečby a v 3 % mali dokonca strach upozorniť na počet pravidelne užívaných liekov.

„Ak pacientovi zvýšime počet užívaných liekov z dvoch na sedem, riziko nežiaducich účinkov vzrastie až 6-násobne.“ 

Na riziká spojené s užívaním väčšieho počtu liekov upozorňuje PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., 2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory upozorňuje. Čím viac liekov pacient užíva, tým skôr môže dôjsť k predpísaniu liekov, ktoré sa budú navzájom ovplyvňovať v účinku. Zvýšená opatrnosť pri nastavovaní liečby je podľa nej na mieste u starších pacientov, ktorí na liečbu reagujú inak ako mladší pacienti a je tiež predpoklad, že trpia viacerými ochoreniami. Podobne rizikovou skupinou z hľadiska počtu užívaných liekov sú chronickí pacienti, ktorí sa liečia na viacero ochorení a navštevujú tak pravidelne hneď niekoľko špecialistov.

„Pre bezpečné nastavenie liečby je dôležité, aby sa pacient lekára pýtal a zároveň ho informoval o všetkých liekoch, ktoré užíva. Či už sú to lieky predpísané iným lekárom alebo voľnopredajné, ktoré si pacient zakúpil sám,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Ako ukázal prieskum, lekári na podnety svojich pacientov reagujú vo veľkej miere pozitívne. Viac ako polovica pacientov uviedla, že im lekár na základe ich dopytu znížil počet užívaných liekov a viac ako pätina lekárov úpravu liečby navrhla sama. Podľa Lévyovej si niektorí pacienti nechcú ani dnes pripustiť, že za svoju liečbu sú do istej miery tiež zodpovední. „Pacient by nemal byť len pasívnym prijímateľom liečby, ale plnohodnotným partnerom svojho ošetrujúceho lekára,“ uzatvára.


Zdroj: prieskum agentúry 2muse pre projekt Lieky s rozumom, december 2019  
Foto: pixabay.com