Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Návšteva lekára v zahraničí vás môže vyjsť draho!

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia a premýšľate, čo v prípade, ak budete potrebovať lekárske ošetrenie? Máte nárok na preplatenie nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom štáte, alebo si budete musieť všetko uhradiť z vlastného vrecka? Čo všetko by ste mali vedieť skôr, než sa rozhodnete vycestovať?

Na dovolenke by vám rozhodne nemal chýbať preukaz poistenca, ktorý zdravotné poisťovne vydávajú ako obojstrannú kartičku. Kým na jednej strane je jeho slovenská verzia, ktorou sa bežne preukazujete u lekára či v lekárni, na strane druhej je európska. Pred cestou si nezabudnite skontrolovať jeho platnosť. V prípade, že nemáte európsky preukaz platný a vaša zdravotná poisťovňa vám ho do odchodu nestihne vydať, môže vám vystaviť náhradný certifikát s platnosťou 3 mesiace.

Kde platí európsky preukaz?

Európsky preukaz zdravotného poistenia si rozhodne vezmite do krajín Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a na Island. Vďaka nemu sa vám dostane potrebná zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok ako miestnym pacientom. V Srbsku, Macedónsku a na Čiernej Hore vám zase európsky preukaz zaručí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Čo znamená, že si nebudete musieť platiť ošetrenie pri náhlych zmenách vášho zdravotného stavu, ktoré by vás ohrozovali na živote, alebo ktoré by mohli vážne ohroziť vaše zdravie, či by vám spôsobovali náhlu a neznesiteľnú bolesť. Neodkladná zdravotná starostlivosť zahŕňa napríklad aj pôrod, pokiaľ nie je plánovaný.

Európsky preukaz platí u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na verejný systém zdravotného postenia. To znamená, že pokiaľ sa dáte ošetriť u súkromných lekárov či v privátnych klinikách, budete si musieť náklady uhradiť sami. Či je daný poskytovateľ napojený na tento systém si môžete preveriť napríklad v miestnych zdravotných poisťovniach.

Na čo máte ako poistenec nárok?

S európskym preukazom máte v prípade ošetrenia v zahraničí rovnaké práva a povinnosti u lekára ako domáci. To znamená, že vaša zdravotná poisťovňa za vás uhradí náklady v takej výške, aké by uhradila miestnym ich zdravotná poisťovňa. Vaša zdravotná poisťovňa by vám mala zároveň preplatiť lieky zakúpené v zahraničí vo výške, ktorú by vám uhradila aj na Slovensku, keby ste si ich tu zakúpili.

V niektorých krajinách sú však doplatky za lekárske úkony, napr. za ošetrenie u zubára či hospitalizáciu, na naše pomery vysoké. V takýchto prípadoch sa preto netreba spoliehať len na verejné zdravotné poistenie, ale prípadne zvážiť aj cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov. To by ste si mali uzavrieť aj v prípade, že cestujete za hranice EÚ, kde už európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí.

Európsky preukaz vám na dovolenke nepokryje:

  • náklady za spoluúčasť poistenca (doplatky za lieky, úkony hradené pacientom v danej krajine)
  • náklady za prevoz pacienta, ani telesných pozostatkov v prípade smrti späť na Slovensko
  • plánovanú zdravotnú starostlivosť (plánovaný pôrod, operáciu), pokiaľ vám ju vopred neschválila vaša zdravotná poisťovňa


Ako žiadať peniaze za zdravotnú starostlivosť späť?

Ak je lekár napojený na verejný systém zdravotného poistenia, nemal by si od vás pýtať platbu za ošetrenie. Výnimkou sú samozrejme doplatky, ktoré bežne pri daných úkonoch uhrádzajú aj miestni pacienti. Pokiaľ by aj napriek európskemu preukazu trval lekár na úhrade liečby, môžete sa po návrate domov obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o preplatenie týchto nákladov. Vaša zdravotná poisťovňa vám môže dokonca preplatiť aj liečebné náklady, ktoré vznikli mimo členských štátov EÚ, ale najskôr len do výšky, ktorú by stálo rovnaké ošetrenie na Slovensku.

K žiadosti o preplatenie liečebných nákladov budete potrebovať:

  • originál dokladu o zaplatení (blok z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad, originál ústrižku poštovej poukážky, výpis z účtu, ...)
  • lekársku správu, záznam o ošetrení
  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra, vyúčtovanie, lekársky predpis)

Zdroj: www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk
Foto: pixabay.com