Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Antibiotiká neužívame správne! Pokojne si ich naordinujeme sami

Antibiotiká nám zväčša zaberú do pár dní. S ústupom príznakom môžeme nadobudnúť pocit, že nám už nič nie je a lieky nepotrebujeme. Omyl! Najmä pri antibiotikách platí, že musíme doužívať celé balenie podľa pokynov lekára. Ako ukázal náš prieskum, to sa však nedeje. Až každý šiesty Slovák si antibiotiká, ktoré nedoužíval počas choroby, odloží do domácej lekárničky. Nielen antibiotiká nám však robia problém, ale lieky na predpis celkovo. Prijať fakt, že naordinovať nám ich môže len lekár, nie je u mnohých pacientov ľahké. Veď keď nám už zostali po chorobe, prečo si ich neodložiť pre prípad potreby aj na neskôr?

Podľa údajov Európskej iniciatívy v oblasti zdravia zomrie ročne až 33 000 ľudí na bakteriálnu infekciu v dôsledku rezistencie na antibiotiká. Odolnosť baktérií na liečbu postupuje dokonca omnoho rýchlejšie než vývoj nových liekov. K tomuto trendu pritom prispievajú nielen lekári, ale aj samotní pacienti.

„Pri užívaní liekov na predpis, vrátane antibiotík, by sa mal pacient riadiť pokynmi a odporúčaniami lekára. V opačnom prípade môže byť liečba neúčinná, alebo si ňou môže pacient uškodiť,“ vysvetľuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Ako ukázal prieskum agentúry 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 012 respondentov, až 15 % ľudí si necháva v domácej lekárničke nespotrebované antibiotiká. Základom antibiotickej liečby je pritom doužívať celé balenie, a to aj v prípade, že sa už cítime dobre. 

Až 6 % opýtaných si dokonca antibiotiká naordinuje bez predchádzajúceho vyšetrenia lekárom. Ako uviedli, od lekára si ich pýtajú pre prípad potreby.

„Pacienti často očakávajú zázračné vyliečenie a dožadujú sa antibiotík. Neuvedomujú si pritom, že každé ochorenie si vyžaduje iný druh liečby a na zotavenie potrebujeme aj istý čas,“ informuje MUDr. Marián Šóth z Asociácie súkromných lekárov SR. Antibiotiká sú účinné len pri liečbe ochorení spôsobených baktériami. Na vírusy či plesne by sme ich teda užívali zbytočne. Rezistencia na antibiotiká však narastá nielen preto, že takúto liečbu užívame často zbytočne, ale aj pre jej nesprávne užívanie.

Problémom sú lieky na predpis

Výsledky prieskumu naznačujú, že skladovanie liekov v našich domácnostiach sa netýka len antibiotík, ale celkovo liekov na predpis. Len asi každý piaty Slovák sa nedoužívaných liekov hneď zbavuje. Ostatní si doma nechajú buď všetky lieky (38 %), ktoré im zostali po prekonanej chorobe alebo zlikvidujú len niektoré a zvyšné odložia do domácej lekárničky (39 %). „Pacienti by si mali uvedomiť, že lekár predpisuje liek výlučne im, a to na konkrétne ochorenie,“ upozorňuje Mária Lévyová. Ako dodáva, nespotrebované lieky na predpis by mali pacienti vždy vrátiť späť do lekárne a rozhodne by sa o ne nemali deliť s rodinnými príslušníkmi či známymi.

„Domáca lekárnička by mala obsahovať len zopár základných voľnopredajných liekov, teda akúsi prvú pomoc pri akútnom zdravotnom probléme, napríklad pri horúčke či hnačke,“ informuje MUDr. Marián Šóth.

Ako dodáva, každý zdravotný problém by sme mali riešiť v závislosti od jeho príznakov a poradiť sa pri kúpe lieku s lekárom alebo lekárnikom. Lieky nie sú tovarom bežnej spotreby a neoplatí sa s nimi experimentovať. Ich nesprávnym užívaním totiž môžeme docieliť nielen neúčinnosť liečby, ale si privodiť aj zbytočné či dokonca závažné zdravotné problémy. K liečbe by sme preto mali vždy pristupovať zodpovedne a riadiť sa odporúčaniami lekára alebo lekárnika.


Zdroj: prieskum agentúry 2muse pre projekt Lieky s rozumom, február 2019  
Foto: pixabay.com