Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Pacienti sa k inovatívnym liekom dostanú jednoduchšie

Čo keď liek, ktorý potrebujeme, stojí veľa peňazí? Pokiaľ liek podmienky nesplní, či je veľmi drahý, ostáva mimo tzv. kategorizačného zoznamu. V tom sú len tie lieky, ktoré nám plne alebo čiastočne zaplatí zdravotná poisťovňa.  Aj tie ostatné, nám pacientom, však môžu zdravotné poisťovne preplatiť, a to na tzv. výnimky. Na výnimky sa hradila doteraz najmä nová inovatívna liečba, ktorá býva finančne veľmi náročná. Lieky pre svoju vysokú cenu nesplnili spomínané kritériá. Jedinou možnosťou preplatenia zo zdravotného poistenia tak, pre nás pacientov, ostáva úhrada na výnimku. Situácia by sa však od roku 2018 mala podľa ministerstva zdravotníctva zmeniť. Moderných liekov preplácaných v bežnom režime má byť viac. O žiadne výnimky tak už cez svojich lekárov vo väčšine prípadov žiadať nemáme.

My pacienti sme v posledných rokoch čoraz častejšie žiadali od zdravotných poisťovní preplatenie liečby na výnimku. Ročne od nás dostali tisíce žiadostí o zaplatenie inovatívnych terapeutických postupov. Výnimky sme často žiadali pri liekoch na onkologické, metabolické, hematologické, ako aj vzácne alebo infekčné vírusové ochorenia, či choroby nervového systému. Nie vždy sme však so žiadosťami uspeli. Niektorí pacienti sa dostali k liekom až po tom, čo na ich situáciu upozornili médiá.Štát od začiatku roka 2018 zmenil podmienky, za ktorých sa lieky na Slovensku preplácajú zo zdravotného poistenia. Okrem iného sa zvýšil spomínaný limit ich ceny. Má to priniesť väčší počet tých v kategorizačnom zozname. Čo to bude znamenať v praxi pre nás pacientov? Lepšiu dostupnosť moderných liekov, ktoré boli doteraz na výnimku. Takýchto liekov by malo byť podľa ministerstva zdravotníctva už len minimum. Pôjde najmä o lieky, ktoré sa podávajú v špecializovaných centrách. Aká bude pre nás pacientov realita, ukáže však až čas.

Zmeny nastali aj pri preplácaní liekov na výnimku. Zdravotné poisťovne  za ne po novom zaplatia maximálne 90 percent z ceny. Úhrada sa bude znižovať čím dlhšie sa liek bude na Slovensku používať. Najmenej to bude 75 percent. Lieky na výnimku do roku 2017 plne hradili dve z troch zdravotných poisťovní, jedna preplácala 70 percent ceny. Vzniknutý rozdiel majú zaplatiť farmaceutické spoločnosti, ktoré majú dať na lieky zľavy podobne ako je to v iných európskych krajinách. Môže sa však stať, že sa obe strany nedohodnú a liečbu na výnimku tak zdravotná poisťovňa nepreplatí. V takomto prípade by malo rozhodnúť ministerstvo zdravotníctva a zabezpečiť v danej kategórii liek tak, aby nedošlo k ohrozeniu života pacienta. Posudzovanie žiadostí o liečbu ostalo taktiež aj naďalej individuálne. Zdravotná poisťovňa za liek na výnimku tak môže, ale aj nemusí zaplatiť. Ide pritom o lieky, ktoré stoja tisíce až desaťtisíce eur.

Novinkou tiež je, že za niektoré výnimkové lieky budú doplácať nemocnice. Za našu liečbu majú v niektorých prípadoch od roku 2019 zaplatiť päť percent z celkovej sumy. Bude to platiť len vtedy, ak sa pri liekoch riadne nepreukáže ich medicínska prospešnosť. Pre lieky, ktoré prejdú posúdením a nesplnia podmienky preto, že sú veľmi drahé, to platiť nebude. My pacienti ani v jednom z prípadov nebudeme doplácať nič. Pokiaľ sme chorí a lekár nás chce liečiť liekom na výnimku, musí o to písomne požiadať našu zdravotnú poisťovňu. Tá následne posudzuje, či je žiadosť odôvodnená. Liečbu nám môže alebo nemusí odsúhlasiť. Zdravotné poisťovne posudzujú žiadosti individuálne, povinnosť lieky na výnimku zaplatiť však nemajú.