Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Lieky na spanie a bolesť užívajú aj školáci

Nervozita, podráždenosť a problémy so zaspávaním. To sú tri najčastejšie zdravotné problémy, ktoré trápia slovenských školákov. Ako ukázala medzinárodná štúdia HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) z roku 2017/2018 zameraná na zdravie mladistvých, svoje ťažkosti neraz riešia užitím lieku.

Aj napriek tomu, že väčšina žiakov hodnotila svoje celkové zdravie ako dobré až vynikajúce, zdravotné problémy ich predsa len trápia. Minimálne dve ťažkosti, a to viac ako raz do týždňa, udáva približne každý tretí chlapec a každé druhé dievča.

Bolesť tíšia liekmi hlavne dievčatá

Lieky na bolesť hlavy užil aspoň raz do mesiaca približne každý tretí chlapec. U dievčat záujem o lieky narastal s vekom. Staršie dievčatá teda užívali lieky na bolesť hlavy častejšie ako tie mladšie. Kým u 11-ročných to bolo asi každé štvrté dievča, u 15-ročných už každé druhé.

Pri bolesti brucha boli trendy v užívaní liekov u jednotlivých pohlaví úplne opačné. Kým v skupine chlapcov užívali lieky častejšie tí mladší, u dievčat to boli naopak tie staršie.

Užívanie liekov na bolesť aspoň raz za posledný mesiac u 11, 13 a 15-ročných v %.

Lieky na spanie a nervozitu berú už 11-roční

Deväť z desiatich 11-ročných žiakov spáva 8 a viac hodín. 15-roční si až toľko spánku nedoprajú, keďže 8 a viac hodín spáva už len asi každý druhý. S problémom so zaspávaním sa však stretávajú už aj žiaci na základných školách. V dotazníku sa dokonca netajili ani tým, že tieto problémy riešia užitím lieku na spanie. Siahajú po nich pritom skôr mladší ako starší žiaci.

Nervozita je tiež jedným z troch najčastejších problémov, ktoré trápia dnešnú mládež. Riešiť ju užitím lieku sa aspoň raz do mesiaca rozhodlo približne 8 až 11 % školákov.

Užívanie liekov na spanie a nervozitu aspoň raz za posledný mesiac u 11, 13 a 15-ročných v %.

O štúdii

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) štúdia je jednou z prvých medzinárodných štúdií, ktorá sa začala ako iniciatíva troch krajín (Veľká Británia, Fínsko, Nórsko) v roku 1983. Postupne sa k nej pridávali aj ďalšie krajiny, ktorých je dnes už 48 (Európa, Severná Amerika). Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov, ktoré sa následne využíva pre tvorbu efektívnych programov podpory zdravia či vzdelávacích programov v tejto oblasti. Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov.

Slovensko sa do štúdie zapojilo už po tretíkrát. Zber dát v rámci posledného ročníka prebiehal v apríli až máji 2018 na základe online dotazníkov na základných školách a 8-ročných gymnáziách. Cieľom bolo získať reprezentatívnu vzorku pre Slovensko 11, 13 a 15-ročných žiakov. Zberu dát sa napokon zúčastnilo celkovo 109 slovenských škôl. Z celkového počtu viac ako 11 000 vyzbieraných dotazníkov  sa napokon pre účely vyhodnotenia štúdie podarilo vytvoriť reprezentatívnu vzorku 4 789 respondentov.