Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Nie všetci lekári sú zapojení do ezdravia! Čo to znamená pre pacienta?

Ako pacienti sa väčšinou nevyznáme v množstve rozličných príznakov, diagnóz a v možnostiach ich liečby, preto sa pochopiteľne spoliehame na svojho lekára. Ani ten však nemusí vedieť všetko. A to nie preto, že by nebol odborníkom vo svojom odbore, ale napríklad aj preto, že sa nedostane ku všetkým potrebným informáciám o liečbe svojho pacienta.


Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) používa v súčasnosti systém ezdravie vyše 66 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento systém má prostredníctvom zdieľania zdravotnej dokumentácie medzi lekármi prispieť k bezpečnejšej liečbe pacienta.

Ako funguje ezdravie?

Lekár sa zapojením do systému ezdravia môže dostať k zdravotným záznamom pacienta, ktorý predtým absolvoval vyšetrenia aj u iných lekárov – špecialistov. Roky sme boli zvyknutí, že nám dal špecialista pri odchode z ambulancie našu lekársku správu, ktorú sme mali zaniesť svojmu všeobecnému lekárovi, aby si ju založil do karty. Dnes sa už toto všetko môže diať elektronicky.

  • Všeobecný lekár zapojený do ezdravia má na základe rodného čísla prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem zdravotných záznamov vytvorených špecialistom z odboru psychiatrie alebo klinickej psychológie. 
  • Lekár špecialista má zase prístup len k informáciám o vyšetrení na základe výmenného lístku. K celej zdravotnej dokumentácii sa môže dostať až po udelení súhlasu samotným pacientom. K tomuto úkonu je však potrebný občiansky preukaz pacienta s elektronickým čipom. 
  • Zdravotníci zo záchrannej zdravotnej služby majú prístup len k život zachraňujúcim údajom, a to bez súhlasu pacienta či informovaného súhlasu. 


V rámci ezdravia môže lekár predpísať pacientovi aj tzv. erecept. Znamená to, že už nedostanete v ambulancii papierový recept, na základe ktorého vám vydajú v lekárni predpísané lieky. Aj predpisovanie liekov sa totiž deje elektronicky, a tak vám na výber liekov postačí len preukaz poistenca. Národný informačný zdravotnícky systém zároveň umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri ich predpisovaní, a tiež zabraňuje tomu, aby lekár pacientovi predpísal liek duplicitne. Teda aby mu nenaordinoval ten istý liek alebo liek s rovnakou účinnou látkou, akú mu predpísal iný lekár. Už počas toho, ako lekár vypisuje pacientovi erecept, sa na pozadí v systéme realizuje kontrola, ktorá ho na potenciálne rizikové kombinácie liekov upozorní.

Keď nie je lekár v ezdraví

Stále zostáva asi tretina poskytovateľov, ktorá tento systém nevyužíva. Pre pacienta to znamená jediné – väčšiu mieru zodpovednosti za svoju liečbu. Keďže lekár sa nevie dostať do systému a zdravotnej dokumentácie pacienta, je na samotnom pacientovi, aby lekára informoval o tom, u akého iného špecialistu bol, resp. aby mu od neho priniesol lekársku správu.

Lekár bude potrebovať informáciu o liečbe, ktorú mu lekár - špecialista naordinoval, čo však lekári zvyknú udávať aj priamo v lekárskej správe. Je na pacientovi, aby svojmu lekárovi nič nezamlčal a neopomenul žiadne dôležité odporúčanie či pokyn k liečbe, ktorý dostal v inej ambulancii.


Vždy sa zaujímajte o svoju liečbu

Aj napriek tomu, že Národné centrum zdravotníckych informácií pokračuje naďalej v zavádzaní ďalších funkcionalít systému, pacienti by si mali uvedomiť, že zodpovednosť za ich liečbu nikdy nebude len na pleciach lekára. Ani 100 % pokrytie poskytovateľov systémom elektronického zdravotníctva totiž nerieši otázku voľnopredajných liekov a doplnkov. Pacient sa pri ich nákupe v lekárni nepreukazuje žiadnym dokladom totožnosti, preto ani neexistuje systém, ktorý by takto naordinovanú liečbu evidoval.

Riziko nežiaducich účinkov či ovplyvnenie účinnosti liečby pritom hrozí aj pri nevhodnej kombinácií voľnopredajných liekov, vitamínov či doplnkov. Netýka sa teda striktne len liekov na predpis. Je preto mimoriadne dôležité, aby pacient vždy informoval svojho lekára nielen o všetkých liekoch (voľnopredajných, na predpis), ale aj o výživových doplnkoch, ktoré užíva. Pokiaľ ich užívate viac a nedokážete si zapamätať ich názvy, môžete si spísať zoznam, ktorý si jednoducho vložíte do peňaženky alebo k dokladom. Môžete tak aj vy prispieť k tomu, že vaša liečba bude nielen bezpečná, ale aj účinná.


Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/domov
Foto: pixabay.com