Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

M. Snopková: Domáca lekárnička v čase pandémie

Prvá vlna koronavírusu priniesla viacero výpadkov liekov, ktoré sa stali pre pacientov aj na niekoľko týždňov nedostupné. Dôvodom pritom neboli len problémy s dovozom liekov, ktorý do istej miery ovplyvnili zatvorené hranice a ďalšie preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia epidémie, ale aj panika ľudí a neuvážené predzásobovanie sa liekmi. Akú zásobu lieku si zadovážiť pri zhoršení situácie, ak ste chronický pacient, ale aj ak si chcete len preventívne urobiť zásoby liekov vo svojej domácej lekárničke vám vo videu prezradí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. zo Slovenskej lekárnickej komory.