Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Otestujte sa: Koľko toho viete o generikách?

Generiká sa označujú tiež ako kópie originálnych liekov. Kým odborníci podporujú ich širšie používanie, niektorí pacienti naopak neskrývajú svoju nedôveru. Generiká sú pritom plnohodnotnou liečbou, ktorá pomáha miliónom pacientov na celom svete.

1. Čo má generický liek rovnaké so svojím referenčným (originálnym) liekom?

Čo má generický liek rovnaké so svojím referenčným (originálnym) liekom?

2. Kedy sa začína s výrobou generického lieku?

Kedy sa začína s výrobou generického lieku?

3. Čím sa z hľadiska obsahu líši generický liek od svojho referenčného (originálneho) lieku?

Čím sa z hľadiska obsahu líši generický liek od svojho referenčného (originálneho) lieku?

4. Môže mať generický liek inú liekovú formu (tableta, sirup, injekcia, ...) ako jeho referenčný (originálny) liek?

Môže mať generický liek inú liekovú formu (tableta, sirup, injekcia, ...) ako jeho referenčný (originálny) liek?

5. Existuje pre každý originálny liek aj jeho generická náhrada?

Existuje pre každý originálny liek aj jeho generická náhrada?

6. Ako sa z roka na rok vyvíja spotreba generík na Slovensku?

Ako sa z roka na rok vyvíja spotreba generík na Slovensku?

7. Čo sa považuje za najväčší prínos generík v porovnaní s originálnymi liekmi?

Čo sa považuje za najväčší prínos generík v porovnaní s originálnymi liekmi?

8. Podliehajú generiká odbornému posudzovaniu, testovaniu pred uvedením na trh?

Podliehajú generiká odbornému posudzovaniu, testovaniu pred uvedením na trh?

Niektoré z otázok nie sú vyplnené