Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

J. Glasa: Môžeme sa stať závislými od liekov?

Poznáme rôzne závislosti. A kým sa na verejnosti hovorí najmä o závislosti od alkoholu, nikotínu, drog, existuje aj závislosť od liekov.  Viete, ktoré lieky môžu spôsobiť takúto závislosť? Prezradí odborný garant projektu Lieky s rozumom Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.