Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

M. Snopková: Čo sú biologické lieky?

Biologické lieky sa vyvíjajú od 80-tych rokov, no i tak sú pre mnohých stále veľkou neznámou. S týmto typom liekov sa totiž bežne v lekárni nestretávame, slúžia na liečbu závažnejších ochorení. Svoje uplatnenie našli napríklad v onkológii, reumatológii, dermatovenerológii, no využívajú sa aj ako podporné liečivá. Dokážu tlmiť nežiaducu imunitnú alebo zápalovú reakciu, čo je žiaduce pri liečbe ochorení, akými sú napríklad reumatoidná artritída, psoriáza, skleróza multiplex či nádorové ochorenia (rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina prsníka, viaceré typy leukémií, ...).

Mnohí si myslia, že lieky sa vyrábajú z chemických látok. Pri biologických liekoch to však neplatí. Čo sú biologické lieky? Vysvetľuje vo videu PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. zo Slovenskej lekárnickej komory.

Vývoj biologických liekov je veľmi drahý a časovo náročný. Pred ich schválením a uvedením na trh v Európskej únii je potrebné preukázať vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a účinnosti biologických liekov rovnako, ako je tomu pri iných liekoch. Takéto hodnotenie vykonáva Európska agentúra pre lieky (EMA). Po jej kladnom posúdení Európska komisia schváli používanie biologického lieku u pacientov v Európskej únii.


Zdroj: http://www.praktickelekarnictvo.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7198&magazine_id=14