Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

M. Snopková: Ako rozoznať pravé lieky od falošných?

Na hraniciach Európskej únie každoročne zachytia asi 30 miliónov falošných liekov. Takéto falzifikáty nepodliehajú žiadnej kontrole a môžu vážne ohroziť zdravie aj život pacienta. Falošné lieky pritom nie sú problémom len internetového predaja. Vo veľmi malom množstve sa dostanú aj do kamenných lekární.

V rámci boja proti falšovaným liekom v Európskej únii prišla Európska komisia so smernicou, na základe ktorej bude povinne označené každé jedno balenie lieku tzv. bezpečnostným prvkom. Ten bude elektronicky preverený ešte skôr ako ho v lekárni vydajú pacientovi. Nové označovanie liekov priblíži vo videu PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. zo Slovenskej lekárnickej komory.

Povinnosť označiť liek bezpečnostným prvkom platí pre takmer všetky lieky viazané na lekársky predpis a pre niektoré voľnopredajné lieky. Toto špecifické označenie umiestňuje na balenie lieku jeho samotný výrobca, súbežný dovozca alebo súbežný distribútor. Pravosť balenia vo finále overí lekáreň pred vydaním lieku pacientovi.

Na zabezpečenie fungovania systému overovania bezpečnostných prvkov bola zriadená Európska organizácia pre overovanie liekov (EMVO) a národné organizácie pre overovanie liekov. Na Slovensku je to kompetencia Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL).

Podrobnejšie informácie o bezpečnostných prvkoch nájdete na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Povinnosť označiť lieky bezpečnostnými prvkami platí od 9. februára 2019.


Zdroje:
Slovenská lekárnická spoločnosť (SLEK)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)