Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

OTESTUJTE SA: Viete, ako naložiť s nespotrebovanými liekmi?

Kam s liekmi, ktoré už nepotrebujeme, alebo ktoré sme nestihli doužívať? Môžeme ich hodiť do koša, alebo ich treba zaniesť do lekárne? Poznáte správny postup ako lieky vrátiť? Otestujte sa v našom kvíze.

1. Čo sú exspirované lieky?

Čo sú exspirované lieky?

2. Ako naložiť s exspirovanými liekmi?

Ako naložiť s exspirovanými liekmi?

3. Ktoré lieky by ste mali odovzdať v lekárni?

Ktoré lieky by ste mali odovzdať v lekárni?

4. Koľko liekov ročne odovzdajú Slováci v lekárňach?

Koľko liekov ročne odovzdajú Slováci v lekárňach?

5. Ktoré lieky nepatria späť do lekárne?

Ktoré lieky nepatria späť do lekárne?

6. V ktorej lekárni je možné odovzdať nespotrebované lieky?

V ktorej lekárni je možné odovzdať nespotrebované lieky?

7. Akým spôsobom vrátiť nespotrebované lieky späť do lekárne?

Akým spôsobom vrátiť nespotrebované lieky späť do lekárne?

8. Je možné do lekárne vrátiť aj injekcie?

Je možné do lekárne vrátiť aj injekcie?

Niektoré z otázok nie sú vyplnené