Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

OTESTUJTE SA: Viete, čo znamená pojem kontraindikácia či generická substitúcia?

Pri predpisovaní lieku alebo pri jeho výdaji v lekárni si neraz vypočujeme odborné termíny. Čo je to vlastne indikácia, kontraindikácia, interakcia či exspirácia? Vedeli by ste, čo tieto odborné pojmy znamenajú?

1. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

2. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

3. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

4. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

5. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

6. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

7. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

8. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

9. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

10. Čo znamená pojem...

Čo znamená pojem...

Niektoré z otázok nie sú vyplnené