Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Niektoré lieky v tehotenstve môžu poškodiť dieťa

Pokiaľ ste tehotná, užívajte lieky len po ich odkonzultovaní s lekárom alebo farmaceutom. Neriskujte. Negatívny vplyv na vývoj orgánov dieťaťa môžu mať napríklad aj niektoré antibiotiká alebo psychofarmaká.

Niekedy sa nedá jednoznačne povedať, ktoré lieky počas tehotenstva možno užívať bezpečne a ktoré nie. Klinické skúšania liekov sa u budúcich mamičiek vykonávajú zriedkavo, a to najmä z etických dôvodov. Ak máte čo i len podozrenie, že ste tehotná,  čítajte pozorne príbalovú informáciu k lieku.  Pokiaľ v nej vyslovene nie je uvedené, že liek je bezpečný aj pre tehotné ženy, pýtajte sa odborníkov. Informáciu o možnom alebo potvrdenom tehotenstve vždy pre istotu uveďte – ako u svojho lekára, tak aj v lekárni.

Chronické pacientky pod stálym dohľadom lekára

Ak máte chronické ochorenie a túžite po bábätku, mali by ste sa predtým poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.  Tehotenstvo a chronické ochorenie si totiž vyžadujú stály dohľad lekára. Niektoré lieky sú pre vyvíjajúci sa plod bezpečné, pri iných nie sú dostupné dáta, preto lekári musia zvážiť, či prínosy liečby prevažujú potenciálne riziká. Pokiaľ je to možné, znížia dávky lieku, prípadne liečbu zastavia. Pacientky sú neustále sledované a lekári robia všetko preto, aby mamička i dieťatko boli úplne v poriadku.

Užívanie liekov v prvom trimestri najrizikovejšie

Z hľadiska vývoja dieťaťa pre najdôležitejší prvý trimester, keď sa vytvárajú základy všetkých orgánov a systémov. Je mnoho liekov, ktoré si vieme zaobstarať v lekárni aj bez receptu. Niektoré z nich však nie sú úplne bezpečné a môžu poškodiť naše dieťa. Preto radíme prekonzultovať počas tehotenstva každý liek alebo vitamínový doplnok, ktorý plánujete užívať. Váš lekár či lekárnik vám nastaví takú liečbu, ktorá bude bezpečná - pre vás i pre vaše dieťa.

Poučili sme sa z minulosti

Klinické skúšania liekov sa u budúcich mamičiek vykonávajú zriedkavo, a to najmä z etických dôvodov. Veď ktorá žena, nosiaca pod srdcom bábätko, by sa podujala zapojiť sa do skúšok, ktoré by mohli ohroziť vývoj či život jej budúceho dieťaťa? Americká Food and Drug Administration sa pokúsila zatriediť lieky, ktoré sa majú predpisovať počas tehotenstva do 5 skupín. Do skupiny „horšej z hľadiska bezpečnosti“ sa liek dostane aj v prípade, ak neexistujú klinické štúdie o pôsobení lieku na plod. My, bežní smrteľníci, takéto informácie nepoznáme.

Existuje niekoľko verejne známych prípadov, keď užívanie konkrétnych liekov poškodilo vyvíjajúce sa dieťa.  Masívne užívanie Talidomidu  tehotnými koncom päťdesiatych rokov minulého storočia spôsobilo, že sa rodili deti bez vyvinutých končatín. Užívanie antibiotík - tetracyklínov v tehotenstve sa tiež neodporúča, a to aj napríklad z dôvodu poškodenia  mliečnych zubov detí.


Zdroje:
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, MUDr. Anna Poizlová: Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie v tehotenstve (in: Praktické lekárnictvo, 2016)
MUDr. Andrea Marsalová: Podávanie psychofarmák počas gravidity – antidepresíva a anxiolytiká (in: Psychiatria pre prax, 2009)
Oddelenie klinickej farmakológie OUSA, Bratislava: Antiobiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve (in: VIA PRACTICA, 2004)
Foto: pixabay.com