Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Kyberchonder hľadá diagnózu aj niekoľko hodín denne

Keď sa nám kolega, rodinný príslušník alebo kamarát stále sťažuje na bolesti hlavy, únavu či nedefinované príznaky nejakej choroby, nezriedka ho zvykneme odbiť touto vetou: „Ty si teda riadny hypochonder!“.

Pritom hypochondria je rovnako problémom, ako skutočné ochorenie. Za hypochondra sa totiž považuje niekto, kto viac ako šesť mesiacov pociťuje príznaky choroby, hoci mu ich medicínsky nie je možné diagnostikovať. Pri kyberchondrii, novej špecifickej forme hyperchondrie, je to podobné. Človek s touto diagnózou trávi 1 až 3 hodiny denne hľadaním diagnózy k svojim symptómom, niekedy aj niekoľkokrát denne. Strachuje sa, že má nejakú važnú chorobu. Navyše, internet môže potvrdiť správnosť jeho pocitu, a ešte ho aj násobne zhoršiť. Napríklad podľa štúdie Microsoftu až 25 % hľadaní pojmu bolesť hlavy viedla na internete k výsledkom odkazujúcim na mozgový nádor.

Kyberchondria môže potom ovplyvniť aj spotrebu liekov. Človek postihnutý kyberchondriou, najmä v prípade, ak mu lekári nevedia diagnostikovať ochorenia a teda ani nastaviť liečbu, pokúša sa „pomôcť si“ sám. Možnosťou sú voľnopredajné lieky. Sú ľahko dostupné v lekárňach. Vďaka slovíčku „voľnopredajné“ neznejú nebezpečne. Stále však obsahujú účinné látky, v interakcii s inými liekmi, prípadne pri ich nadmernom užívaní, môžu vyvolať aj nežiaduce účinky.

Aké sú prejavy kyberchondra

Podobne ako pri hypochondrii, teda prehnanom záujme o svoje zdravie, až chorobnej úzkosti, kyberchonder:

  • interpretuje relatívne nevinné príznaky/bežné funkcie tela bez lekárskeho vyšetrenia ako možné závažné ochorenie, 
  • má stavy úzkosti, súvisiace so zdravotným stavom, preto opätovne vyhľadáva možné  diagnózy na internete,
  • nepretržite rozmýšľa o vlastnom zdraví,
  • často navštevuje lekára aj s jasnou predstavou liečby a liekov,
  • praktizuje tzv. Doktor-hopping – častú zmenu lekárov, ak nepotvrdia „samodiagnózu“ spravenú na základe informácií z internetu.

Základom dôvera medzi pacientom a lekárom

A ako pomôcť niekomu, kto prepadol kyberchondrii? Vyhľadávanie informácií o zdraví a chorobách  je dnes pomerne bežné, google uvádza až 1 z 20 vyhľadávaní. Preto je nevyhnutné, aby človek trpiaci kyberchondriou so svojimi symptómami išiel v prvom rade za svojím lekárom. A ak si hľadá ďalšie informácie, je dôležité, aby ich hľadal na správnych internetových stránkach. Podpora od blízkych a priateľov môže pacientovi, trpiacemu kyberchondriou, len pomôcť.

Informácie vyhľadávame všetci, a nezriedka súvisia aj s naším zdravotným stavom. Samotný Google priznáva, že jedno percento jeho vyhľadávaní súvisí priamo so symptómami. Sám v minulom roku uviedol novinku, mobilnú aplikáciu, ktorá k symptómom priradí možné diagnózy, spolupracoval na nej pritom aj s tímom odborníkov z Harvard Medical School, Mayo Clinik a ďalšími inštitúciami. Podobné aplikácie v zahraničí už existujú. Musia sa však používať uvážlivo. Nikdy nenahradia návštevu u lekára, ktorý svojmu pacientovi najlepšie určí diagnózu a v prípade potreby stanoví liečbu.