Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

VŠZP vráti svojmu poistencovi za lieky 978 eur

Lieky nie sú lacnou záležitosťou. Aby si ich mohli dovoliť aj pacienti zo sociálne slabších skupín, štát zaviedol  maximálny strop na platby za lieky pre niektoré skupiny obyvateľstva: deti do 6 rokov,  deti do 6 rokov so zdravotným postihnutím, držiteľov preukazov ZŤP, invalidných a starobných dôchodcov.

Pre niektorých dôchodcov je limit doplatkov za lieky napríklad 25 eur, pri dieťati do 6 rokov 8 eur. Ak v danom štvrťroku poistenec za lieky v lekárňach zaplatí viac, poisťovňa mu v lehote 90 dní od skončenia uvedeného obdobia zašle sumu nad stanovený limit priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, len tie, ktoré sú na predpis a sú najlacnejšie na dané ochorenie. Peniaze im vracia späť priamo zdravotná poisťovňa.

Práve v tomto období vracajú zdravotné poisťovne doplatky za lieky za prvý štvrťrok 2017.Všeobecná zdravotná poisťovňa zašle svojim 112 609 poistencom spolu 1 814 564,60 €. Najvyššia suma, ktorú jeden z jej poistencov dostane, je po zaokrúhlení 978 €.
Dôvera vráti takmer 34 tisíc poistencom spolu 548 tisíc €.
 Union zdravotná poisťovňa pošle svojim 7 318 poistencom 113 185,67 €.