Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Za lieky sme v minulom roku zaplatili viac!

Slováci zaplatili v minulom roku takmer 430 miliónov eur za doplatky za lieky. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ide o najvyššiu úhradu pacientov za lieky v uplynulých troch rokoch. Nárast sa týkal nielen doplatkov a plných úhrad za lieky na predpis, ale aj za tie voľnopredajné.


Oproti roku 2017 stúpol počet vydaných balení liekov o necelé percento. Nárast bol pritom zaznamenaný najmä u voľnopredajných liekov a liekov na predpis, ktoré si pacient hradí v plnej výške. Naopak pokles počtu vydaných balení zaznamenali lieky na predpis plne alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia.

V roku 2018 bolo vydaných 161 062 769 balení liekov.

Takmer polovica všetkých vydaných balení liekov sa týkala liekov na predpis, ktoré plne alebo čiastočne hradí zdravotné poistenie (80,3 mil. balení). Štvrtinu celkovej spotreby tvorili voľnopredajné lieky (40,4 mil. balení) a zvyšok lieky na predpis s plnou úhradou, či lieky vydané nemocniciam. Trend v spotrebe liekov zostáva nezmenený aj pre rok 2018. Kým počet balení predpísaných liekov medziročne klesá, tých voľnopredajných naopak rastie.

Top 10 liekov na predpis

Najviac predpisovanými liekmi v roku 2018 boli lieky na srdcovo-cievny systém (26,8 mil. balení), nervový systém (14 mil. balení) a tráviaci systém a metabolizmus (8,8 mil. balení). Z konkrétnych liekov bol najčastejšie predpisovaný NOVALGIN 500 mg tbl flm 20x500 mg, ktorý sa používa na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky. V minulom roku bolo vydaných až 1,4 mil. balení tohto lieku. Po ňom nasledovali lieky CONCOR 5 tbl flm 30x5 mg a AGEN 5 tbl 30x5 mg na liečbu srdcovo-cievnych ochorení.


Názov lieku
Počet vydaných balení v roku 2018
1.
NOVALGIN 500 mg tbl flm 20x500 mg
1 383,6 tis.
2.
CONCOR 5 tbl flm 30x5 mg
840,5 tis.
3.
AGEN 5 tbl 30x5 mg
814,2 tis.
4.
NEBILET 5 mg tbl 28x5 mg
788,1 tis.
5.
STILNOX 10 mg tbl flm
746,6 tis.
6.
MILURIT tbl 30x300 mg
553,5 tis.
7.
ENELBIN 100 RETARD (FLAS.PE) tbl flm 100x100 mg
542,0 tis.
8.
PAMYCON na prípravu kvapiek plv gtt 1x1 flaš.
538,2 tis.
9.
FLECTOR EP RAPID 50mg gra 20x50 mg
523,3 tis.
10.
ANOPYRIN 100 mg tbl 56x100 mg (blis. PVC/AI)
518,1 tis.


Top 10 voľnopredajných liekov

Slováci si v minulom roku kúpili o 2 mil. balení liekov viac ako v tom predchádzajúcom. Najčastejšie išlo o lieky na liečbu dýchacích ciest (10,1 mil. balení), trávenie a metabolizmus (8,3 mil. balení) a nervový systém, zväčša na bolesť (6,9 mil. balení). Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN 500 tbl 24x500 mg (2,3 mil. balení) a MUCONASAL PLUS sol neb 1x10 ml (1,0 mil. balení).


Názov lieku
Počet vydaných balení v roku 2018
1.
PARALEN 500 tbl 24x500 mg (blis. AI/PVC)
2 270,7 tis.
2.
MUCONASAL PLUS sol neb 1x10 ml
1 022,7 tis.
3.
INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVOK DO 0,33 €
772,8 tis.
4.
IBALGIN 400 tbl flm 24x400 mg
696,4 tis.
5.
ACYLRYRIN (blister) tbl 10x500 mg
678,9 tis.
6.
OLYNTH HA 0,1 % aer nao 1x10 ml
665,9 tis.
7.
CALCIUM CHLORATUM - IVAX sol por 100 ml
594,1 tis.
8.
DORITHRICIN pas ord 20
583,9 tis.
9.
OLYNTH 0,1 % aer nao 10 ml 0,1 %
455,7 tis.
10.
THERAFLU prechladnutie a chrípka plo por 1x14 vreciek
400,2 tis.

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Spotreba-humannych-liekov-a-zdravotnickych-pomocok-v-SR-2018.aspx?fbclid=IwAR24l55qDfEIpvHtYypX9VBBvFtghDLp0xS9KO5lzunyGm86g6KgzNn-So0
Foto: pixabay.com