Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Čo by vám mal o vašich liekoch povedať váš lekár a lekárnik?

Je vašim právom opýtať sa na účinok jednotlivých liekov a ich správne užívanie, ak máte pocit, že tomu dostatočne nerozumiete, prípadne vám to lekár dostatočne nevysvetlil. Lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom udeľuje zákon o zdravotnej starostlivosti povinnosť zrozumiteľne vysvetliť pacientom ich zdravotný stav a aj následnú liečbu a určené režimové opatrenia. Na čo je teda dobré pýtať sa v ambulancii a na čo priamo v lekárni?

Čo sa pýtať u lekára?

V rámci konzultácie u lekára je vhodné ho informovať o liekoch, ale aj výživových doplnkoch, ktoré užívate pravidelne. Pre lekára ste totiž často jediným zdrojom týchto dôležitých informácií. Lekár má v tom lepšom prípade záznam z ezdravia o liekoch, ktoré vám boli predpísané, avšak určite nemá prehľad o voľnopredajných liekoch či výživových doplnkoch, ktoré užívate. Tieto lieky a doplnky by mohli pri súbežnom užívaní na seba vzájomne pôsobiť a ovplyvňovať svoje účinky – mohli by mať medzi sebou tzv. interakcie.

Čím viac predpísaných, voľnopredajných liekov a výživových doplnkov užívate, tým väčšie je riziko, že sa medzi nimi prejaví interakcia. To však neznamená, že by ste lieky mali vysadiť svojvoľne bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Až ten na základe informácií od vás vie upraviť dávkovanie liekov, prioritizovať, ktoré lieky máte užívať aj naďalej, a ktoré lieky môžete vysadiť.

Zároveň, informovaním svojho lekára sa vyhnete tomu, aby vám rovnaký liek, hoci s iným názvom, predpísal napr. ortopéd a aj neurológ. Z duplicitného užívania liekov vám totiž hrozí vyššie riziko nežiaducich účinkov či predávkovanie.

TIP: Ak si neviete zapamätať zložité názvy liekov či sa bojíte, že na nejaký zabudnete, pokojne si všetko napíšte na papier a ukážte pri návšteve lekárovi. Dôležité je tiež upozorniť lekára na iné ochorenia, ktoré môžu ovplyvniť účinky a vylučovanie liekov (napr. ochorenie pečene alebo obličiek) alebo sú pri nich iné riziká (alergie na lieky, tehotenstvo a dojčenie).

Generická preskripcia

Od 1.12.2011 platí na Slovensku povinnosť predpisovať určité skupiny liekov prostredníctvom ich účinnej látky, nie podľa názvu konkrétneho lieku. V praxi to znamená, že lekár na recepte vypíše názov účinnej látky, jej obsah v jednej dávke a počet dávok. Lekár má možnosť odporučiť liek od konkrétneho výrobcu, ktorý je uvádzaný v zátvorkách na konci predpisu. Zákonnou povinnosťou lekára je informovať pacienta o maximálnej výške doplatku pacienta za navrhovaný liek. Je tiež povinný informovať pacienta o možnosti vybrať si náhradný liek, napr. s nižším doplatkom, ak taký existuje. Pacient má teda už u lekára možnosť poradiť sa o výbere lieku s nižším doplatkom a znížiť si tak celkové náklady na liečbu.

Čo sa pýtať v lekárni?

Hoci sa pri výdaji liekov viazaných na lekársky predpis v lekárni predpokladá, že pacient je už poučený lekárom o liečbe, lekárnik sa aj napriek tomu vždy uistí či pacient pozná užívanie všetkých liekov. Pri nových liekoch, prípadne liekoch, ktoré sa užívajú nárazovo (antibiotiká, analgetiká, masti, očné kvapky a pod.) vysvetlí dávkovanie a vyznačí ho aj na obale lieku. Lekárnik vás tiež upozorní, ak je potrebné vynechanie nejakej potraviny z jedálnička alebo iné opatrenie počas liečby danými liekmi. Rovnako však platí, že ak niečomu nerozumiete, alebo vás lekárnik dostatočne neinformoval, netreba sa báť opýtať. Lekárnik ako odborník na lieky vám dokáže zodpovedať na všetky otázky týkajúce sa liekov od ich kompletného zloženia, cez uchovávanie a dávkovanie až po interakcie s inými liekmi a niektorými výživovými doplnkami. Podobne ako u lekára, aj v lekárni je vhodné informovať lekárnika o všetkých liekoch a výživových doplnkoch, ktoré užívate. Môže vás upozorniť na nevhodnú kombináciu a odporučiť konzultáciu s vašim lekárom.

Generikum nie je žiadny „fake“

V rámci výdaja liekov viazaných na lekársky predpis môže lekárnik, so súhlasom pacienta, vydať namiesto originálneho lieku tzv. generikum a opačne, prípadne zameniť jedno generikum za druhé. Generikum v žiadnom prípade neznamená, že ide o „menej kvalitný“ liek či liek druhej kategórie. Štátny ústav na kontrolu liečiv garantuje, že generikum je rovnako účinné, kvalitné a bezpečné ako originálny liek, avšak jeho zloženie sa môže líšiť v pomocných látkach. Najvýraznejší rozdiel však pacient uvidí v cene lieku – generiká sú spravidla lacnejšie ako originálny liek. Je to spôsobené tým, že v cene originálneho lieku sa často odrážajú náklady firmy na výskum a vývoj tohto lieku, na ktorý firma získala patent. Po uplynutí času však patent vyprší a aj ďalšie farmaceutické firmy majú možnosť prísť na trh s liekom, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku či kombináciu účinných látok. Takémuto lieku sa hovorí generikum.

Lekárnik má podobne ako lekár zákonnú povinnosť informovať pacienta o možnosti výberu náhradného lieku a o výške doplatku za všetky náhradné lieky, ktoré je možné na základe daného predpisu vydať. Pacient má teda možnosť sa priamo v lekárni rozhodnúť, či si vyberie liek od výrobcu, ktorého navrhol lekár, alebo sa poradí s lekárnikom o inej, napr. lacnejšej alternatíve.


Autor článku: PharmDr. Adriána Ondirová, farmaceutka z lekárne Dr.Max, Košice
Foto: pixabay.com, AOPP