Beriete lieky
s rozumom?

Domov

O PROJEKTE

Aj v zdravotníctve platí, že viac neznamená automaticky aj lepšie. Osobitne to platí aj pri liekoch. Na Slovensku dlhodobo odborníci riešia tému vysokej spotreby liekov. Prečo je táto téma dôležitá? Pretože ak zamedzíme spotrebe liekov tam, kde to nie je skutočne potrebné, môžeme ušetrené peniaze použiť na inovatívnu a finančne náročnú liečbu. Nehovoriac už o pozitívnom vplyve na naše zdravie, ak sa vyhneme nadmernej a zbytočnej spotrebe liekov. Slovensko patri aj v dostupných štatistikách spotreby liekov na popredné miesta.

Rozumnú spotrebu liekov má pritom v rukách nielen lekár, ale aj my pacienti.

Práve pri liekoch je priestor, kde pacienti môžu a mali by spolupracovať s lekárom v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky liečby. Často stačí len málo. Neísť do ambulancie s internetovou diagnózou vrátane jasnej predstavy o tom, koľko a akých balení liekov potrebujeme. Alebo stačí aj to, spýtať sa u nás často krát iba ako obsluhy pri výdaji liekov vnímaného lekárnika, čo si myslí o počte a kombinácii predpísaných liekov.

Aj preto sme sa rozhodli do diskusie o rozumnej spotrebe liekov prispieť svojim dielom. Cieľom tohto projektu je naučiť pacientov pýtať sa. Ako sa vraví za opýtanie nič nedáme, na druhej strane nám môže ušetriť zdravotné komplikácie, finančné prostriedky v peňaženke, ale aj peniaze v zdravotníctve na liečbu pacientov, ktorí ju skutočne potrebujú.

Ďakujeme, že ste si našli čas na túto tému a veríme, že sa na našu stránku vrátite.


Mária Lévyová
Prezidentka AOPP